Info z Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

Informacja ze strony DPS :

http://dpskamien.powiatgorzowski.pl/files/viewpage.php?page_id=45

W styczniu nawiązaliśmy współpracę z Fundacją „ Podziel się książką” z siedzibą w Gdańsku. Fundacja podarowała nam bogaty zbiór książek o różnorodnej tematyce. Dzięki temu darowi nasze podopieczne mogą rozszerzyć i kształtować kulturę czytelniczą. Literatura jest ważnym elementem w życiu uczuciowym człowieka. Dzięki niej rozwijamy się i podejmujemy ważne decyzje. Zawsze zostają nam jakieś przemyślenia i o coś się wzbogacamy.

Paweł Siwiec, Krzysztof Chmielewski
Fundacja „Podziel się książką”
Gdańsk
Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim serdecznie dziękuje za okazane wsparcie w fomie bogatego zbioru literatury, który urozmaica zajęcia terapeutyczno-kulturalne naszym Podopiecznym.
Jesteśmy wdzięczni za zrozumienie naszych potrzeb. Życzymy państwu realizacji zamierzonych planów w pracy zawodowej i spełnienia w życiu prywatnym.

p.o. Dyrektor Małgorzta Szymasze