KONTAKT

Tel. 795 010 060

e-mail: podzielsieksiazka@onet.pl

Adres do korespondencji :

Fundacja „Podziel się książką”
Skrytka Pocztowa 312
ul.Długa 23/28
80-958 Gdańsk 50

Siedziba Fundacji :

Fundacja „Podziel się książką”
ul. Grunwaldzka 8
80-236 Gdańsk

Konto bankowe:

Fundacja „Podziel się książką”
KRS 0000409793
Bank BGŻ
62 2030 0045 1110 0000 0238 0630