Podziękowanie..

 Fundacja „Podziel się książką” serdecznie dziękuje Kapitanowi LOBO Tomaszowi Sobieszczańskiemu za wkład w naszą pracę Fundacji i przekazanie jako cegiełki swojej książki „Tankowcem na ryby” w nakładzie kilkuset sztuk !! ..

Kapitanie LOBO, dziękujemy…..