ZARZĄD

Prezes zarządu – Lidia Fałkowska

Zastępca prezesa zarządu – Krzysztof Chmielewski